REKRUTACJA

 

     Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze usług opiekuńczych. Po ukończeniu zajęć przewidzianych w projekcie istnieje także możliwość uzyskania zatrudnienia w Fundacji jako opiekun / opiekunka osób starszych

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby poszukujące zatrudnienia, spełniające chociaż jedno kryterium:

 

  • ukończony 45 rok życia

  • brak kwalifikacji zawodowych

  • kobieta (w tym: kobiety powracające na rynek pracy oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy)

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1  w okresie  25 miesięcy:   1 grudzień 2010 – 31 grudzień 2012

 

ZAJĘCIA DLA PRZYSZŁYCH OPIEKUNÓW są bezpłatne i obejmują:

 

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym – 2 spotkania z doradcą zawodowym po 3h/os razem 6h

  • szkolenia wynikające z diagnozy potrzeb uczestnika – razem 32 h szkoleń

  • zakres modułów szkoleniowych:    

          -  Warsztat pracy opiekuna / opiekunki – 8h

          -  Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta – 8h

          -  Podstawowe choroby i problemy – 8h

          -  Obsługa klienta trudnego – 8h
Projekt współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktualności
02.12.2010 - Rozpoczęcie działania strony ANIMATOR 2010


    ...Alteri vivas oportet,
 si tibi vis vivere...

Feeding The Birds