AKTUALNOŚCI

12 Grudnia 2012

Rozliczamy i zamykamy projekt, oceniamy rezultaty wśród personelu oraz klientów Fundacji


16 Listopada 2012

Podsumowanie Projektu

Realizację projektu podsumowano podczas Seminarium, na którym wręczono dyplomy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Najpilniejsze opiekunki, opiekunowie zdobyli nagrody uznania za wkład i naukę oraz zaangażowanie. Zgromadziliśmy ponad 200 osób. Dodatkowo podsumowano efekty projektu oraz zapoznano uczestników seminarium z realizowanym równolegle projektem innowacyjnym w obszarze kontraktowania usług społecznych.

Poniżej kilka zdjęć z seminarium.

   
 


14 Listopada 2012

Czego jeszcze uczyliśmy się podczas szkoleń dla personelu opiekuńczego?

Symptomy - istnieje 10 głównych znaków ostrzegawczych choroby Alzheimera:

1.Utrata pamięci - to jeden z głównych znaków ostrzegawczych. Osoba zaczyna zapominać stosunkowo świeże informacje i dzieje się tak coraz częściej. Nie jest możliwe także odtworzenie takich informacji w późniejszym czasie. Stanem normalnym jest jednak sporadyczne zapominanie imion lub np. o okazjonalnych spotkaniach.


2. Problemy z wykonywaniem czynności życia codziennego - polegają na trudności w wykonywaniu codziennych zadań. Ludzie z demencją mogą mieć problemy z przygotowywaniem posiłków, telefonowaniem lub graniem w gry. Za stan normalny uważa się sporadyczne zapominanie po co się weszło do pokoju lub co się miało powiedzieć w danym momencie.


3. Problemy z językiem- to symptom objawiający się głównie zapominaniem różnych słów i zastępowaniem ich innymi, mniej trafnymi, przez co wypowiedzi mówione bądź też pisane są trudne do zrozumienia. Przykładem może być np. pytanie o szczoteczkę do zębów, które osoba z Alzheimerem może zastąpić pytaniem „gdzie jest ta rzecz do moich ust ?”.Stanem normalnym jest jednak zdarzające się czasami trudności ze znalezieniem odpowiedniego słowa.

4. Dezorientacja w czasie i miejscu - objawia się tym, iż osoby chore mogą zgubić się np. na własnym osiedlu mieszkaniowym i nie wiedzieć jak się tam znalazły i jak wrócić do domu. Za stan normalny uznaje się jednak zapominanie dnia tygodnia albo w jakim celu gdzieś idziemy.


5. Nikła lub zmniejszona ocena sytuacji - objawia się tym, że osoba z Alzheimerem może się ubierać nieodpowiednio do warunków atmosferycznych (za ciepło w upalny dzień lub zbyt lekko w dzień chłodniejszy). Czasami może się też zdarzyć takim osobom płacenie w sklepie zbyt dużą ilością pieniędzy. Jednak podejmowanie zastanawiających lub niezrozumiałych dla innych decyzji uznaje się za stan normalny.


6. Problemy z abstrakcyjnym myśleniem - symptom ten przejawia się np. zapominaniem liczb i celowości ich istnienia lub możliwości użycia.


7. Umieszczanie różnych rzeczy na niewłaściwych miejscach - objawia się przede wszystkim odkładaniem rzeczy w różnych, często dziwnych miejscach. Może się zdarzyć, że osoba chora na Alzheimera położy w lodówce żelazko lub włoży do cukierniczki zegarek.
Za stan normalny uznaje się odkładanie np. kluczy do mieszkania lub portfela w różnych miejscach.

8. Zmiany nastroju lub zachowania - osoby chore mogą mieć huśtawki nastroju ze spokojnego do nawet silnej złości bez jakiejkolwiek wyraźnej przyczyny. Sporadyczne pogorszenie humoru jest jednak rzeczą normalną.

 9. Zmiany w osobowości - u osób z Alzheimerem można zauważyć gwałtowną zmianę osobowości. Mogą nagle stać się bojaźliwe, podejrzliwe lub odwrotnie niż dotąd nazbyt uzależnione od członków swojej rodziny. Jednak należy pamiętać, że z wiekiem osobowość każdego człowieka w pewnym stopniu zmienia się.


10. Utrata inicjatywy - osoby chore mogą stać się bardzo pasywne co objawia się np. siedzeniem godzinami przed telewizorem lub niewykonywaniem jakichkolwiek czynności.
Jednak czasami zmęczenie po pracy uniemożliwia nam aktywny udział w czymkolwiek i to jest normalne.20 Października 2012

Doradztwo zawodowe dla pracowników

Powoli podsumowujemy zakres doradztwa dla pracowników. Omawiane są testy oraz problemy w świadczeniu pracy opiekuńczej.
9 Października 2012

Najczęstsze problemy medyczne wśród osób starszych – zarys treści szkoleniowych projektu Animator

U 80% ludzi po 65 r.ż. pojawia się jedna lub więcej chorób somatycznych. Najczęściej są to nadciśnienie, zwyrodnienia kości i stawów, osteoporoza, zaćma, jaskra, nowotwory.
Z psychiatrycznych jednostek chorobowych wśród najczęściej spotykanych w tym wieku wymienia się zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia psychiczne spowodowane inną chorobą oraz otępienie. Za wiele zmian zachodzących w psychice starzejącego się człowieka odpowiedzialne jest jego otoczenie. Spychanie seniora na margines życia, monotonia i szarzyzna życia może być przyczyną niezadowolenia, frustracji i zamykania się w sobie. Traktowanie ludzi starych jak dzieci (używanie zdrobnień, lekceważenie) może również wyrządzić wiele szkody. W sytuacjach, kiedy brak jest poważnych wskazań do leczenia szpitalnego leczenie powinno być prowadzone w domu. Starszy człowiek funkcjonuje lepiej w znanym sobie otoczeniu. Drastyczna zmiana tego otoczenia, jaką jest przeniesienie do szpitala, może spowodować znaczne pogorszenie codziennego funkcjonowania! Niezwykle istotne jest troska rodziny i otoczenia o sytuację socjalną człowieka starszego.

Szkoląc się nie zapominamy, iż pracujemy na rzecz drugiego człowieka wymagającego czasem specjalnych względów i cierpliwości od opiekuna, opiekunki.

 


26 Września 2012

Kolejne podsumowanie postępów projektu

We wrześniu przeprowadzono pomiar przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników objętych planem szkoleń, dokonano analizy wyników i opracowano siódmy raport ewaluacyjny. Wykorzystywane narzędzia i raporty prezentują wyniki w podziale na płeć.

 


18 Września 2012

Zajęcia psychologiczne

Na przestrzeni lipiec - wrzesień 2012 odbyło się 99,5 godzin spotkań, poradnictwa psychologicznego dla grup 9,10 oraz dodatkowe spotkania dla osób ze wszystkich wcześniejszych grup. Podczas spotkań uczestnicy otrzymali drobny poczęstunek i wyżywienie. W projekcie prowadzono stały monitoring uczestnictwa pod kątem równości płci. Prowadzono zajęcia w grupach 9 i 10.         

 


7 Września 2012

Uczymy się nadal, jak zarządzać warsztatem pracy opiekuna, opiekunki

W okresie lipiec - wrzesień odbyło się szkolenie Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy, odbyły się 4 spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy IX,X.

Moduł VI Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT, odbyło się 1 spotkanie weekendowe 16 godzin dla grupy X w terminie 30.06-01.07. Treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności.15 Sierpnia 2012

Wakacyjny poradnik budowania dobrego wrażenia w kontakcie opiekuna i klienta

ZACHOWANIA NIEWERBALNE SŁUŻĄCE BUDOWANIU POZYTYWNEGO WRAŻENIA, POROZUMINIA I AKCEPTACJI

1.     Wyraz twarzy i wygląd

Ø     ciepły uśmiech

Ø     odpowiedni ubiór

Ø     dobry kontakt wzrokowy

 

2.     Postawa

Ø     zachęcająca do działania

Ø     wychylona w kierunku drugiej osoby

Ø     stanie twarzą w twarz

Ø     relaksujące ruchy sugerujące zainteresowanie rozmówcą

Ø     nie krzyżowanie rąk i nóg, sugerujące otwartość

 

3.     Głos

Ø     ciepły, wykazujący zainteresowanie, naturalny

Ø     odpowiednia wysokość

Ø     właściwe tempo

Ø     entuzjazm

Ø     momenty ciszy

Ø     pomrukiwanie, zachowanie para werbalne

 

4.     Gesty

Ø     wyciągnięte ramię, zachęcający gest ręką

Ø     mocny uścisk


4 Sierpnia 2012

Kondycja psychiczna opiekuna / opiekunki osoby starszej  

Trud niesienia pomocy i wsparcia osobom starszym wymaga od personelu opiekuńczego osobistego zdrowia psychicznego i fizycznego, profilaktyki wypalenia Zawodowego. Tematy takie również poruszamy podczas szkoleń w ramach projektu Animator.

 Najczęstszym problemem dotykającym personel jest stres, przeciążenie oraz depresja.

Przyjrzyjmy się bliżej objawom depresji.

Wśród czynników sprzyjających rozwojowi depresji wymienia się:
- Trudne wydarzenia życiowe
- Przykre doświadczenia w dzieciństwie
- Predyspozycje genetyczne
- Osobowość charakteryzującą się nadwrażliwością, nieumiejętnością funkcjonowania w grupie, nadmierną potrzebą akceptacji ze strony otoczenia.

Podstawowe objawy:
- Długotrwałe przygnębienie
- Apatia
- Wycofanie się z kontaktów towarzyskich
- Spowolnienie ruchowe
- Zaburzenia łaknienia
- Problemy ze snem
- Uczucie niepokoju

- Drażliwość

 


30 Lipca 2012

Warsztat opiekuna osoby starszej a psychologia

Podczas szkoleń personel Fundacji ma możliwość nie tylko podniesienia kwalifikacji, ale także odświeżenia już posiadanej wiedzy i umiejętności. Dodatkowo wiedza uzupełniana jest podczas szkoleń i spotkań z doradcami, psychologiem. Fundacja kładzie szczególny nacisk na dobrą kondycję psychofizyczną swojego personelu. Na pierwszy plan wysuwa się praca nad cierpliwością oraz wysoką kulturą osobistą. Chory podopieczny może być nieuprzejmy, drażliwy, podirytowany oraz przelewać swój żal i frustrację na każdą napotkaną osobę, w tym swojego opiekuna. Dyskomfort, jakiego doznaje człowiek unieruchomiony i uzależniony od pomocy innych  jest trudny do zrozumienia dla osoby zdrowej. Ważnym jest, aby opiekun umiał przełamać barierę dzielącą go od podopiecznego i zdobył jego zaufanie. Potrzebna jest do tego duża doza wyrozumiałości, empatii oraz odporności psychicznej.

 


16 Lipca 2012

Podsumowano dotychczasowy proces doradztwa

Doradcy zawodowi zakończyli przeprowadzanie doradztwa w ramach zadania 2. Podsumowano proces szkoleń dla grupy 5, wytypowano osoby do zatrudnienia.30 Czerwca 2012

Objawy demencji starczej – ciąg dalszy treści ze szkoleń personelu
 • Problemy z myśleniem abstrakcyjnym
  Rozliczenie podatkowe może się okazać problemem dla każdego z nas. Dla niektórych osób dotkniętych chorobą Alzheimera rozpoznawanie liczb i wykonywanie prostych działań matematycznych może okazać się niemożliwe. Mają one trudności w płaceniu rachunków i określaniu wartości pieniądza.

 • Zaburzenia samopoczucia i zachowania
  Każdy z nas sporadycznie może popadać w nastroje smutku i chandrę. U osoby cierpiącej na demencję zmiany samopoczucia mogą następować raptownie: od nastroju płaczliwego do porywów złości bez widocznego powodu.

 • Gubienie przedmiotów
  Sporadyczne szukanie kluczy czy portfela przytrafia się każdemu. Osoba z demencją może ustawicznie chować różne rzeczy w nietypowe miejsca, ciagle ich szukać lub oskarżać bliskich o kradzież.

 • Zmiany osobowości
  Osobowość człowieka może wraz z wiekiem ulegać zmianie. Osoba z demencją może stać się podejrzliwa, apatyczna, mało komunikatywna i popadać w stany lękowe. Może też zachowywać się w sposób bezwstydny, spoufalać się lub stać się bardzo wylewna.

 • Utrata inicjatywy
  Zmęczenie spowodowane licznymi obowiązkami domowymi i zawodowymi jest sprawą normalną. Osoba z demencją może stać się bierna, pasywna i potrzebować bodźców skłaniających ją do wzięcia aktywnego udziału w codziennym życiu.


14 Czerwca 2012


Czego jeszcze uczymy się podczas szkoleń?

Zadaniem personelu opiekuńczego jest również obserwowanie zmian w danym środowisku występujących na przestrzeni miesięcy czy lat. Wyczulony oraz wyszkolony opiekun, opiekunka jest w stanie rozpoznać  najczęściej występujące objawy demencji (choroby Alzheimera) u swojego podopiecznego i w razie potrzeby zgłosić objawy lekarzowi oraz innemu personelowi wspierającemu.

Jeśli jesteś klientem, opiekunem, osobą bliską przeczytaj poniższą listę odhaczając zauważalne, u Ciebie lub Twojego bliskiego, objawy.  Jeśli okaże się, że zaznaczyłeś więcej niż jeden objaw,  zgłoś się do lekarza w celu przeprowadzenia dokładnych badań z udziałem osoby,  której to dotyczy.

 • Zapominanie o ostatnich wydarzeniach, powodujące problemy w pracy lub domu
  Sporadyczne zapominanie terminów, nazwisk lub numerów telefonów jest rzeczą normalną, pod warunkiem, że po jakimś czasie możemy je sobie przypomnieć. Osoba cierpiąca na demencję zapomina o tych sprawach częściej i może nie być w stanie później ich sobie przypomnieć.
 • Trudności w wykonywaniu rutynowych czynności
  Osoby zapracowane mogą być czasami roztargnione i np. zapomnieć o gotującej się na kuchence potrawie. Osoba cierpiąca na chorobę Alzheimera może przygotować obiad i nie tylko zapomnieć go podać, ale nawet zapomnieć, że go ugotowała.
 • Problemy językowe
  Sporadycznie u każdego z nas może pojawić się problem ze znalezieniem właściwego słowa. Osoba z demencją może zapominać prostych słów lub zastępować je słowami nie pasującymi do kontekstu wypowiedzi.
 • Brak orientacji w czasie i miejscu
  Chwilowa dezorientacja co do daty lub wyboru trasy podróży nie jest niepokojąca. Osoba z chorobą Alzheimera może zabłądzić na swojej własnej ulicy, nie wiedząc gdzie się znajduje, jak tam trafiła lub jak wrócić do domu i ma trudności z określeniem daty.
 • Osłabiona lub ograniczona ocena sytuacji
  Wyjście na spacer, w chłodny dzień, bez ciepłego swetra lub płaszcza zdarzyć się może każdemu. U osób cierpiących na chorobę Alzheimera niedostosowywanie ubioru do warunków atmosferycznych i sytuacji jest wyraźnie dostrzegalne i zdarza się często np.: wychodzą z domu w szlafroku, natomiast w upalny dzień ubrane są w kilka bluzek lub swetrów.

 


30 Maja 2012


Doradztwo zawodowe dla przyszłych pracowników

W maju doradczyni przeprowadziła 36 godzin doradztwa Zawodowego.


29 Maja 2012

Nowoczesne technologie a starzenie się społeczeństwa – uczymy się obsługi komputera,
aby pomóc klientom w komunikacji.

Moduł VI Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT, odbyły się 3 spotkania weekendowe 16 godzin dla grup VIII, IX i dla grupy X.


21 Maja 2012

Kolejne grupy uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy - odbyło się 1 spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy VIII.


15 Maja 2012

Profilaktyka wypalenia Zawodowego – ważna sprawa w pracy opiekuna, opiekunki

Moduł 5 Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego, odbyły się dwa spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy IX i X. 


07 Maja 2012

Uczymy się, jak zarządzać warsztatem pracy opiekuna, opiekunki

Moduł IV Organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy, odbyły się 2 spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy IX i X.


30 Kwietnia 2012

Szkolenia przyszłych pracowników mają się ku końcowi

Przeprowadzono szkolenia dla zrekrutowanej 5 grupy do szkoleń dla osób bezrobotnych.   Moduł I Warsztat pracy opiekuna/ opiekunki 8 godzin, Moduł II Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta, Moduł III Podstawowe choroby i problemy 8 godzin, Moduł IV Obsługa klienta trudnego 8 godzin.

Doradczyni przeprowadziła w kwietniu 2 godziny doradztwa Zawodowego dla osób chcących uzyskać zatrudnienie w Fundacji.


24 Kwietnia 2012

Dalsze postępy w szkoleniach personelu

Moduł 3 Obsługa klienta zaburzonego psychicznie  i uzależnionego,  odbyły się 2 spotkania weekendowe 16 godzin dla grup IX, X.


18 Kwietnia 2012

Zmiany w psychice osób starszych pojawiające się z wiekiem

Podczas szkoleń personel Fundacji poznaje wiele zjawisk związanych z procesem starzenia się, aby móc lepiej zrozumień klienta, któremu się pomaga. Naturalnymi cechami psychiki, które w mniejszym lub większym stopniu mogą pojawiać się w starszym wieku są:

 

   - zmniejszenie ilości zainteresowań, zwłaszcza rzeczami nowymi

   - zasadniczość i sztywność poglądów

   - lęk przed wszystkim nowym i zmianami

   - osłabienie kojarzenia - zmiany wrażliwości uczuciowej, łatwe wzruszanie się

   - poczucie nieomylności (tzw. starcza mądrość)

   - skąpstwo

   - zbieranie przedmiotów bezużytecznych

   - lekceważenie nowych czasów i młodego pokolenia

   - drażliwość

   - skłonność do zamykania się w sobie

   - koncentracja na swoich dolegliwościach

   - poczucie niedopasowania i irytacji otaczającym światem.


01 Kwietnia 2012

Opiekunowie i opiekunki szkolą się intensywnie

Prowadzono szkolenia ogólne podnoszące kwalifikacje personelu opiekuńczego dla zrekrutowanych grup opiekunek i opiekunów. Moduł 1 Wiedza i umiejętności opiekuna - odbyło się 1 spotkanie weekendowe po 16 godzin dla grupy IX w terminie 31.03-1.04.2012  oraz dla grupy X.29 Marca 2012

Podsumowanie procesu szkoleń dla opiekunów w okresie I - III 2012


Prowadzono szkolenia ogólne podnoszące kwalifikacje personelu opiekuńczego dla zrekrutowanych grup opiekunek i opiekunów. Moduł 1 Wiedza i umiejętności opiekuna - odbyło się 1 spotkanie weekendowe po 16 godzin dla grupy VIII i w terminie zaplanowano 31.03-1.04.2012 dla grupy IX   Moduł 3 Obsługa klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego -  odbyło się 1 spotkanie weekendowe16 godzin dla grupy VIII. Moduł 5 Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia Zawodowego -  odbyły się dwa spotkania weekendowe po 16 godzin dla grupy VII i VIII. Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy - odbyły się 3 spotkania weekendowe po 16 godzin, 2 szkolenia dla grupy VII i szkolenie dla grupy VIII. Moduł VI Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT, odbyło się 1spotkanie weekendowe 16 godzin dla grupy VII. Treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności. Na potrzeby odbywanych szkoleń poniesiono koszt wyżywienia uczestników oraz drobnego poczęstunku (usługi cateringowe). Poniesiono koszt powielenia materiałów edukacyjnych. Poniesiono koszt wynajmu sali na zajęcia kurs pierwszej pomocy i kurs komputerowy.28 Marca 2012

Podsumowanie procesu szkoleń dla osób bezrobotnych w okresie I - III 2012

Przeprowadzono szkolenia dla zrekrutowanej 4 grupy do szkoleń dla osób bezrobotnych. Moduł I Warsztat pracy opiekuna/ opiekunki 8 godzin, Moduł II Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta 8 godzin, Moduł III Podstawowe choroby i problemy 8 godzin, Moduł IV Obsługa klienta trudnego 8 godzin.16 Luty 2012

Postępy zajęć psychologicznych w okresie I - III 2012

Od stycznia br. odbyło się 50 godzin spotkań, poradnictwa psychologicznego dla grup 7 - 10. Podczas spotkań uczestnicy otrzymali drobny poczęstunek i wyżywienie. Odbyły się zajęcia grupowe pogłębione warsztaty psychologiczne (coachingowe) dla grup 7 – 9 w ilości 48 godzin lekcyjnych dla 48 osób, w tym 48 Kobiet.02 Luty 2012

Indywidualny Plan Działania - kształtowanie własnej ścieżki kariery

Dlaczego planujemy?  

 

Potrzeba przygotowania planu działania pojawia sie szczególnie w sytuacjach, kiedy:

 

Ø  zadanie jest nowe i nie mamy doświadczeń z takim rodzajem działania,

Ø  zaniechanie działania będzie miało znaczące negatywne konsekwencje,

Ø  zamierzony cel wymaga złożonego działania, wykonania wielu czynności i użycia różnych środków,

Ø  na realizację celu mamy ograniczony czas i środki,

Ø  w swoim doświadczeniu mamy wiele zaczętych i nie zakończonych działań.  

 

Plan zatem sporządzamy wtedy, gdy chcemy lub musimy działać skutecznie. Każdej osobie zainteresowanej własnym rozwojem proponujemy drobne ćwiczenia:  

 

 • Opisz krótko sytuacje, kiedy zaplanowałeś własne działanie? (np. przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa z pracodawcą, itp.)

 • Czy Twój plan miał cechy dobrego planu?

 • Czy wiesz, jak sporządzić i realizować plan?

 

Cechy dobrego planu:

 

Celowy:   

jego wykonanie powinno prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu w ściśle określonym terminie

 

 

Wykonalny: 

musi być dostosowany do możliwości wykonawcy, środków i warunków

 

 

 

Zgodny wewnętrznie:

nie powinien zawierać takich elementów, które uniemożliwią późniejszą jego realizację

 

 

 

 

Prosty w budowie: 

o przejrzystej strukturze, łatwy do zrozumienia, nie za szczegółowy

 

 

 

 

Plastyczny, giętki:

dający się łatwo zmienić w pewnych fragmentach, podatny na konieczne przeróbki, bez zagrożenia dla istoty całego planu

 

 

 

 Długodystansowy:

opracowany w całości, podający terminy poszczególnych etapów i końca realizacji.

 

 24 Stycznia 2012

Doradztwo zawodowe - zachęcamy do ćwiczeń rozwojowych

Prowadzono dyżury doradcy - poradnictwo zawodowe.

Przeprowadzono 23 godziny poradnictwa.  

 

Ćwiczenie  -  Opis ważnego doświadczenia, w którym poradziłem sobie z trudnościami:

 

   1)        data, czas trwania, miejsce

   2)        przebieg doświadczenia  

   3)        warunki w których przeżyłem to doświadczenie  

   4)        czego się nauczyłem  

   5)        co potrafiłem zrobić  

   6)        co mi się podobało  

   7)        co było dla mnie trudne  

   8)        zasoby, które wykorzystałem
12 Stycznia 2012

Toczą się zajęcia projektu

 

Kolejne grupy szkoleniowe personelu opiekuńczego biorą udział w zajęciach projektu. Zakres szkoleń i dyżurów jest dopasowany do potrzeb. Każdorazowo podczas zajęć trenerzy uelastyczniają czas trwania poszczególnych tematów oraz zakres poruszanych zagadnień. Tematy wymagające utrwalenia powtarzane są z zajęć na zajęcia, szczególnie jeśli chodzi o Szkolenia z pierwszej pomocy przed-medycznej czy zajęcia z obsługi komputera.  12 Grudzień 2011

Spotykamy się na zajęciach psychologicznych w grupach i indywidualnie

Trwają rozmowy w grupach na temat komunikacji z klientem. Podczas komunikacji interpersonalnej napotkać można wiele barier zarówno za strony nadawcy jak i odbiorcy. Bariery komunikacyjne powstrzymują bądź blokują skuteczność komunikowania się.

Barierami są:  

 • nieostrożność

 • zniekształcenie motywu

 • nadmierne zaabsorbowanie sobą

 • przejawianie zachowań obronnych

 • brak zaufania

 • emocje

 •  różnice językowe

 • niezgodność przekazów werbalnych i pozawerbalnych

 • percepcja9 Grudzień 2011

Trwają zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie personelu opiekuńczego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia; rozpoznania stanów zagrożenia życia; prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym; postępowania w czasie wypadków; wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.

 


30 Listopad 2011

Zaświadczenia o ukończeniu zajęć

Systematycznie personel zarządzający projektem wręcza uczestnikom dyplomy i zaświadczenia ukończenia zajęć. Po pierwszym roku realizacji projektu tj. na początku 2012 r. dokonamy podsumowania ilości osób, którym wręczono zaświadczenia.

 


16 Listopad 2011

Prowadzenie treningu pracy dla personelu opiekuńczego Fundacji

Uzupełnieniem oferty dyżurów i szkoleń jest indywidualny trening pracy prowadzony przez 2 trenerów w terenie oraz dyżury w biurze. Osoby te wspierają doradczo uczestników projektu w bieżących trudnościach na stanowisku pracy, wchodząc za zgodą klienta do środowiska i rozwiązując problemy pojawiające się w pracy z daną rodziną podopiecznych, np. jak wykonać plan dnia pracy, jak zaplanować czas, jak dbać o jakość obsługi i własne zdrowie, jak rozwiązać konflikt, jak obsłużyć nowoczesne urządzenia itp. Równolegle w salach Fundacji przygotowano 2 stanowiska komputerowe z 1 drukarką laserową i  Internetem, biblioteczką (regał, książki) celem utrwalenia i poszerzenia umiejętności ze szkoleń.

 


10 Listopad 2011

Prowadzenie doradztwa zawodowego dla personelu opiekuńczego Fundacji

Doradztwo obejmuje indywidualną analizę predyspozycji zawodowych, pogłębioną pomoc w przypadku indywidualnych problemów nie poruszonych na zajęciach. Podczas spotkań uczestnicy wykonują testy zawodowe, analizują predyspozycje do wykonywania określonych obowiązków, mierzą poziom kompetencji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.28 Październik 2011

Podsumowanie procesu psychologicznych zajęć coachingowych w okresie IX – X 2011 

Na przestrzeni września - października 2011 odbyło się 49,5 godzin spotkań, poradnictwa psychologicznego.  Podczas spotkań uczestnicy otrzymali drobny poczęstunek i wyżywienie. Odbyły się zajęcia grupowe w ilości 54 godzin lekcyjnych dla 46 osób (45K, 1M).  W projekcie prowadzono stały monitoring uczestnictwa pod kątem równości płci.

 


19 Październik 2011

Podsumowanie procesu szkoleń w okresie IX – X 2011

Prowadzono szkolenia ogólne podnoszące kwalifikacje personelu opiekuńczego dla zrekrutowanych grup opiekunek i opiekunów. Moduł 1 Wiedza i umiejętności opiekuna - odbyły sie 2 spotkania weekendowe po 16 godzin. Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy – odbyło się 8 spotkań weekendowych po 16 godzin, Moduł 3 Obsługa klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego - przeprowadzono 16 godzin szkoleniowych. Moduł 4 Organizacja pracy i zarządzanie warsztatem pracy - odbyło się jedno spotkanie weekendowe po 16 godzin. Moduł 5 Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego -  odbyło się jedno spotkanie weekendowe po 16 godzin. Treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności. Na potrzeby odbywanych szkoleń poniesiono koszt wyżywienia uczestników oraz drobnego poczęstunku (usługi cateringowe). Poniesiono koszt wynajmu sali na zajęcia kursu pierwszej pomocy.

 


3 Październik 2011

Cechy dobrego słuchacza, które powinny być znane osobie pomagającej innym:
 •  silna motywacja do słuchania

 •  chęć poznania problemów chorego w celu udzielenia pomocy

 •  zdolność do pełnego odbioru i możliwie trafnej interpretacji

 •  skupienie uwagi nie tylko na werbalizacji chorego, ale także na sygnałach pozawerbalnych

 • brak stereotypowych nastawień, poczucia wszechwiedzy

 •  traktowanie siebie jako autorytetu, okazywanie wyższości

 •  koncentracja na sensie, a nie na formie komunikatu

 • odróżnianie obserwacji od wnioskowania - postawa otwarta i życzliwa wobec nadawcy

 • trafna selekcja głównych punktów wypowiedzi

 • tworzenie atmosfery sprzyjającej wypowiedziom

 • reagowanie zarówno na treści wypowiedzi, jak i na kryjące się w niej uczucia

 • świadomość swoich nawyków w słuchaniu, zwracanie uwagi na chorego

 • dzielenie odpowiedzialności za komunikowanie

 • obecność fizyczna , utrzymywanie kontaktu wzrokowego

 • słuchanie odbierające całość komunikowanego znaczenia

 •  zarówno treści, jak i towarzyszące uczucia

 • okazywanie empatycznego rozumienia

 • wejście w sytuację chorego psychicznie i patrzenie na sprawy z jego punktu widzenia

 • obserwowanie sygnałów niewerbalnych człowieka chorego psychicznie

 


26 Wrzesień 2011

Szkolenia dla personelu opiekuńczego z zakresu obsługi klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego

Personel opiekuńczy przejdzie również proces Szkolenia z zakresu obsługi klientów trudnych, przejawiających zaburzenia psychiczne, uzależnienia. Zadaniem tych szkoleń jest zapoznanie z podstawowymi jednostkami chorobowymi, wskazanie różnicy pomiędzy normą a patologią, zaburzeniem.

 

Poniżej przyjrzyjmy się podstawowym cechom opiekuna, które warunkują sprawną współpracę z klientem trudnym:

 •  Empatia , Cierpliwość , Zrozumienie

 • Tolerancja/poszanowanie prawa do odmienności

 • Samoakceptacja/stabilne poczucie własnej wartości

 • Optymizm ,  Samoświadomość/wgląd ,  Odpowiedzialność/rozwaga

 • Celowość ,  Asertywność ,  Zrównoważenie psychiczne

 • Spostrzegawczość/zdolność obserwacji , Zintegrowanie/własna równowaga psychiczna

 •  Rozwaga i stanowczość ,  Spokój ,  Dobre maniery/grzeczność

 • Szacunek i życzliwość w stosunku do innych ,  Troskliwość/opiekuńczość

 • Prawdomówność/uczciwość ,  Otwartość w relacjach z innymi ,  Autentyczność

 •  Kreatywność ,  Umiejętność podejmowania szybkich decyzji

 • Umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków

 • Poczucie własnej kontroli ,  Poczucie koherencji

 • Umiejętności interpersonalne: łatwe nawiązywanie kontaktów, aktywne słuchanie, negocjowanie, umiejętność opierania się manipulacji, przemocy, komunikacja bez przemocy itp.

 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych , Umiejętność pracy w warunkach stresu , Inteligencja emocjonalna

 • Umiejętność budowania własnych zasobów oraz odreagowywania napięcia towarzyszącego pracy w trudnych warunkach

 14 Wrzesień 2011

Toczą się zajęcia projektu  

Kolejne grupy szkoleniowe personelu opiekuńczego biorą udział w zajęciach projektu. Zakres szkoleń i dyżurów jest dopasowany do potrzeb. Każdorazowo podczas zajęć trenerzy uelastyczniają czas trwania poszczególnych tematów oraz zakres poruszanych zagadnień. Tematy wymagające utrwalenia powtarzane są z zajęć na zajęcia, szczególnie jeśli chodzi o Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej czy zajęcia z obsługi komputera.

 
8 Wrzesień 2011

Pogłębione poradnictwo i warsztaty psychologiczne coachingowe

Na przestrzeni czerwca – sierpnia 2011 odbyło się 38 godzin spotkań, poradnictwa psychologicznego.  Odbyły się zajęcia grupowe w ilości 54 godzin lekcyjnych dla 48 osób (48K). Podczas zajęć powracał temat radzenia sobie ze stresem.

 30 Sierpień 2011

Szkolenia i doradztwo dla przyszłych pracowników 

 Na przestrzeni okresu wakacyjnego odbyły się 3 szkolenia dla 2 grupy, przygotowano także IPD. Moduł 2 Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta - 8 godzin lekcyjnych. Moduł 3 Podstawowe choroby i problemy - 8 godzin lekcyjnych. Moduł 4 Obsługa klienta trudnego – 8 godzin lekcyjnych. Do szkoleń przystąpiło 10Kobiet i 1 Mężczyzna, ukończyło 10 osób (9 Kobiet i 1 Mężczyzna). Przeprowadzono Moduł 1 Warsztat pracy opiekuna/opiekunki - 8 godzin lekcyjnych szkolenia. Zakończono szkolenia dla 2 grupy

bezrobotnych. Odbyły się 4 godziny spotkań z doradcą zawodowym. 4 godziny. Poradnictwo

przepracowano z 10 osobami (9 Kobiet , 1 Mężczyzna).

 


10 Sierpień 2011

Szkolenia i doradztwo dla personelu opiekuńczego  

Prowadzono szkolenia ogólne podnoszące kwalifikacje personelu opiekuńczego dla zrekrutowanych czterech grup opiekunek i opiekunów. Odbyło się 7 spotkań dwudniowych - weekendowych po 16 godzin lekcyjnych. Moduł 2 Pogłębiony kurs udzielania pierwszej pomocy - odbyły się 2 spotkania weekendowe po 16 godzin, Moduł 3 Obsługa klienta zaburzonego psychicznie i uzależnionego - przeprowadzono 16 godzin szkoleniowych i 2 spotkania dwudniowe - weekendowe po 16 godzin. Moduł 5 Wysoka jakość obsługi i profilaktyka wypalenia zawodowego - odbyły się dwa spotkania weekendowe po 16 godzin, Moduł 6 Obsługa komputera i podstawowych urządzeń IT - odbyło się 1 spotkanie dwudniowe - weekendowe (16 godzin).  Treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności

 


25 Lipiec 2011

Prowadzimy psychologiczne poradnictwo dla personelu opiekuńczego  

Spotkania toczyły się w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego. Poruszano tematy radzenia sobie ze stresem, komunikacji, wpływu problemów osobistych na wykonywana pracę oraz odwrotnie, wpływu pracy na życie domowe, rodzinne. Rozmawiamy o celach, marzeniach, odpoczynku, dystansie itp.

 

Pokrótce o tematach spotkań psychologicznych – kilka porad dla personelu opiekuńczego:

 

 

   Ustalaj realistyczne cele – nie chodzi o to by rezygnować ze swoich ideałów i marzeń ale nie należy nierealistycznie zawyżać wymagań wobec swojej pracy. Ustalając cele nie powinno się ich uogólniać bo wtedy stają się abstrakcyjne, zamiast tego postaraj się traktować je w kategoriach poszczególnych zadań do wykonania, co umożliwi ci zmierzyć efekty swojej pracy oraz uniknąć frustracji wynikającej z konieczności zmagania się ze zbyt wielkim wyzwaniem, niemożliwym do zrealizowania.

   Pamiętaj o odpoczynku – zaplanowanie krótkich przerw w wykonywanej pracy pozwoli ci na odprężenie się oraz nie dopuści do silnego zmęczenia, które będzie wymagało dłuższego przestoju w pracy. Dzięki nim nabierzesz dystansu do tego co aktualnie robisz, jeżeli z jakichś powodów nie możesz przerwać pracy (np. konieczność zmieszczenia się w określonym limicie czasu), przynajmniej zmieniaj rodzaj wykonywanych czynności. Nie zapominaj również o dłuższych przerwach w pracy związanych z planowanym urlopem.

   Zachowaj dystans wobec wykonywanych obowiązków – zaangażowanie w wykonywaną pracę jest pozytywną cechą, ale doświadczenie uczy, iż pragnąc zachować profesjonalizm w działaniu nie należy traktować obowiązków „zanadto” osobiście. Pewien stopień uczuciowego zaangażowania jest niezbędny w pracy z ludźmi, niebezpieczne jednak pozostaje zatracanie granicy oraz traktowanie spraw zawodowych w kategoriach prywatnych relacji. Doświadczanie bólu i cierpienia naszych podopiecznych, nie jest warunkiem długotrwałej oraz efektywnej pracy a wręcz przeciwnie niekiedy uniemożliwia wymierną pomoc osobie potrzebującej.

   Dbaj o siebie – pamiętaj, że to ty jesteś prawdziwą wartością firmy w której pracujesz, dbając o siebie pośrednio przyczyniasz się do jej sukcesu, dlatego czuj się w obowiązku zadać o swoje samopoczucie i zdrowie.

   Koncentruj się wokół pozytywnych stron życia – naucz się czerpać radość z drobnych przyjemności, skup się na tym co udało ci się w danym dniu oraz otaczaj się ludźmi szczęśliwymi, posiadającymi pozytywne nastawienie do świata. Dostrzeganie tego, co dobre, przynosi satysfakcję i radość, wtedy pracuje się lżej i przyjemniej. Podkreślając dobre strony życia sprawiamy, że przeżywana w pracy frustracja jest równoważona przez doświadczaną satysfakcję z osiągnięć.

   Pracuj nad sobą oraz poznawaj swoje możliwości – świadomość własnych reakcji,  mocnych i słabych stron oraz prawdziwych potrzeb i wartości w dużej mierze chroni przed wypaleniem. Wiedząc, na jakie sytuacje reagujesz stresem, możesz starać się ich unikać. Realizując czynności pozostające w zgodzie z sobą wzmaga się naturalną automotywację do działania, zapobiegając w znacznym zakresie ryzyku wypalenia zawodowego.

   W miarę możliwości zmieniaj sposób realizacji powierzanych ci obowiązków – ustal które z aspektów swojej pracy możesz zmieniać oraz skoncentruj się na tych sprawach, które podlegają twojemu swobodnemu wyborowi. Stwarzaj sytuacje, w których decyzja będzie zależna od ciebie, pozostań w miarę możliwości panem swojego losu.

   Naucz się relaksować – prowadź zdrowy tryb życia, naucz się i wprowadzaj w swoją codzienność regularne techniki relaksacji, uprawiaj sporty, wybierz się na masaż lub do sauny, weź ciepłą kąpiel, postaraj się zwolnić tempo oraz zredukować poziom towarzyszących ci napięć

   Dąż do zachowania równowagi pomiędzy sferą prywatną a zawodową – utrzymuj w życiu równowagę, nie skupiaj całej swojej aktywności jedynie na jednym obszarze funkcjonowania (pracy czy życiu prywatnym). Stan napięcia emocjonalnego, który towarzyszy pracy może przekładać się  na posiadane przez ciebie relacje z bliskimi. Aby temu przeciwdziałać należy traktować obowiązki zawodowe i domowe rozdzielnie oraz zdać sobie sprawę z konieczności przechodzenia z jednego stanu w drugi. Odpowiedz sobie na pytanie: Co robisz gdy nie jesteś w pracy? Kim jesteś kiedy nie pracujesz? Zachowaj dystans do wykonywanej pracy oraz chroń swoją prywatność bo to z niej musisz czerpać siłę do zmagania się ze światem zewnętrznym.

   Efektywnie wykorzystuj czas jakim dysponujesz – aby uchronić się przed niszczącym wpływem wypalenia zawodowego, koncentruj się na tym co robisz, minimalizuj stres oraz odbudowuj utraconą energię. Starannie ustalaj swoje cele oraz realizuj je krok po kroku. Buduj potrzebną sieć kontaktów i rozwijaj swoje umiejętności.

   Zaplanuj czas po pracy  – każdy powinien odnaleźć swój własny sposób na odpoczynek po pracy, na oderwanie się od codzienności. Sport i ciekawe hobby stanowi podstawę uniknięcia wypalenia w pracy, pomaga nabrać potrzebnego dystansu do pracy, redukuje stres, napięcie czy frustrację i odnawia wewnętrzną energię. Ważne jest aby podjąć jakąś aktywność równoważącą wysiłek poświęcany pracy. Każda osoba ma ograniczoną pulę energii, która musi być uzupełniana, dlatego rób to, co naprawdę sprawia ci przyjemność.

   Planuj pracę– zdarza się, że nasze problemy wynikają z braku dopasowania aktywności do sytuacji, pracy, dnia, stopnia skomplikowania zadania czy warunków otoczenia dlatego warto jest zaplanować rytm i tempo działań.

   Rozmawiaj z innymi o swoich problemach – wsparcie społeczne stanowi ogromną pomoc w rozładowywaniu negatywnych skutków przeciążenia pracą. Warto znaleźć w swoim otoczeniu kogoś kto omówi z nami nasze niektóre problemy i trudności a przede wszystkim z życzliwością nas wysłucha. Rozmowa z kimś, kto zna warunki w jakich pracujemy (np. koleżanka z pracy) jest niezwykle pomocna w takich wypadkach ale najistotniejsze pozostaje, aby zwrócić się z tym do osoby, którą darzymy zaufaniem.

Najważniejsze jest, aby nie bać się realizować własnych ideałów z lęku przed porażką, zaufaj sobie i posiadanym talentom wszak:

„Gdy czegoś pragniesz, cały wszechświat pomaga Ci zrealizować marzenia”

 


18 Lipiec 2011

Jeszcze o równości w projekcie – Postęp procesu zarządzania projektem

 Odbyły się spotkania z pracownikami w celu bieżącej koordynacji przebiegu projektu i omawiania ewentualnie zaistniałych problemów bądź utrudnień związanych z ich realizacją. W ramach procesu zarządzania projektem omawiano na bieżąco kwestie równości szans kobiet i mężczyzn, elastyczności wykonywanych przez personel projektu obowiązków i ich łączenia z wychowywaniem dzieci, obowiązkami rodzinnymi.

 4 Lipiec 2011


Psychologiczne zajęcia coachingowe – Pytamy siebie o asertywność

W pracy opiekunki/opiekuna osoby starszej łatwo utracić dystans do klienta, podopiecznego. Często osoba taka po wielu latach współpracy traktowana jest jako członek rodziny bądź ktoś bardzo bliski. Ciężko wtedy dostosować się do panujących w ramach wykonywanej pracy standardów obsługi, zasad profilaktyki wypalenia zawodowego. Trudno jest zachować umiar w ‘dawaniu całego siebie’ podopiecznemu. Pojawia się wtedy pytanie: Ile energii, wiary, mocy zostało dla mnie samego? Ile zostało dla mojej rodziny? Czy żyję w harmonii dawania i brania? Czy jestem zadowolona/ny z pracy? Czy potrafię zachować się asertywnie, gdy czuję, że pewne moje granice uległy naruszeniu?

ASERTYWNOŚĆ jako poprawny sposób komunikacji w pracy. Asertywne zachowanie opiera się na umiejętności, otwartego wyrażania własnych myśli, preferencji, przekonań, poglądów, wartości, a w końcu uczuć bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu z poszanowaniem zdania rozmówcy.

 

 „Być asertywnym” – oznacza domagać się swoich lub czyichś praw lub występować w ich obronie, nie ograniczając przy tym praw drugiego człowieka.

Teoria asertywności oparta jest na przekonaniu, że każda osoba posiada pewne podstawowe prawa.

5 PRAW CZŁOWIEKA wg. Herberta Eensterheim`a :
 • Masz prawo do robienia tego, co chcesz — dopóki twoja działalność nie rani kogoś innego.
 • Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie — nawet jeśli rani to kogoś innego — dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne.
 • Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb — dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.
 • Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia problemu z drugą osobą.
 • Masz prawo z korzystania ze swoich praw. Jeśli z nich nie korzystasz, to godzisz się na odebranie ich sobie.

22 Czerwiec 2011

 

Oceniamy jakość usług opiekuńczych w środowiskach

 

Z początkiem roku przeprowadzono pierwszy etap badania zadowolenia z jakości usług opiekuńczych. Badaniu poddano 211 środowisk. W wyniku badania otrzymano następujący obraz oceny jakości.

W przeważającej większości osoby badane wskazały odpowiedź ‘bardzo zadowolony’ oraz ‘raczej zadowolony’. Istnieje 3% grupa osób oceniających usługi średnio.

Ocena zadowolenia z usług gospodarczych uzyskała bardzo podobny rozkład %. 63,5% badanych osób wskazała, że jest bardzo zadowolona z wykonywanych przez personel Fundacji usług gospodarczych. 26,5% podkreśliła poziom ‘raczej zadowolony’.

 

Obecnie Fundacja przygotowuje się do oceny kolejnego materiału badawczego tj. ankiet, które sukcesywnie wracają ze środowisk.

 

 

 

2 Czerwiec 2011

 

Szkolenia i doradztwo psychologiczne – czas na pytania o siebie

 

Coaching jest procesem, który pomaga pojedynczym osobom i zespołom (a w ten sposób organizacjom) w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Każdy człowiek jest wyjątkowy, posiada niepowtarzalne zasoby, indywidualne ograniczenia i strategie. Jednak nie każdy ma dostęp i potrafi ze swego bogactwa skorzystać.

 

 

 

18 Maj 2011

 

Jak kreować samego siebie?  Podstawowe wskazówki życiowe J

 

Na każdych zajęciach z uczestnikami projektu zespół osób prowadzących stara się wdrażać wskazówki Maxwella Malza twórcy jednego z bardzo ciekawych odłamów psychologii - psychocybernetyki – który pisał, iż  każdy może rozpocząć nowe wiodące do spełnienia życie, jeśli ma świadomość własnego wizerunku i potrafi go zmieniać."

 

·        Zrozum jaką rolę w postrzeganiu własnej osoby pełni wyobraźnia.

·        Użyj wyobraźni do stworzenia obrazów sukcesu w swoim życiu.

·        Zidentyfikuj fałszywe mniemania o sobie, rzuć im wyzwanie i usuń je.

·        Uwolnij się od stresowych reakcji emocjonalnych, które zaburzają nasze

           wewnętrzne myślenie. Naucz się relaksować.

·        Ustal konkretne, związane z sukcesem cele.

·        Doskonal konkretne, wiodące do sukcesu aspekty Twojej osobowości.

·        Potraktuj przykre doświadczenia nie jako porażki, lecz jako informacje zwrotne,

           dzięki którym poprawisz swój kurs do celu.

·        Usuń hamujące twoją osobowość blizny emocjonalne.

·        Odparuj ataki innych na twoją godność własną, odpowiednio i twórczo reagując

           na presję emocjonalną innych.

·        Wbuduj w swoją osobowość poczucie sukcesu. Naucz się myśleć pozytywnie.

 

 

 

5 Maj 2011

 

Dalsze Szkolenia i doradztwo dla osób poszukujących zatrudnienia

Trwają prace organizacyjne przed szkoleniami oraz doradztwo zawodowe dla osób poszukujących zatrudnienia w obszarze usług opiekuńczych. Podczas spotkań z doradczyniami zawodowymi każdy uczestnik projektu może przeanalizować swoją dotychczasową karierę zawodową i przeorganizować cele zawodowe. Elementy poddawane analizie to:

 • doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności
 • bariery wejścia i utrzymania się na rynku pracy
 • sposoby likwidowania barier
 • analiza mocnych i słabych stron uczestnika

 

 

30 Kwiecień 2011

 

Standardy jakości usług – Szkolenia dla pracowników biura

 

Odbyło się 7 szkoleń dla personelu biura. Szkolenia trwały 8 godzin lekcyjnych dziennie, łącznie przeprowadzono 56 godzin lekcyjnych zajęć. Zajęcia dotyczyły tematyki: Jak prowadzić akcję informacyjną i upowszechniać standard obsługi (2 spotkania), Jak zwiększyć jakość i wypracować standard obsługi klienta, Jak wdrożyć standard obsługi klienta (2 spotkania), Jak kontrolować i monitorować wdrażanie standardu (2 spotkania). 

 

 

 

15 Kwiecień 2011

 

Jeszcze o równości w projekcie - Ciekawe pojęcia

(na podstawie poradnika ‘Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’)

 

Dyskryminacja ze względu na płeć – oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie stosowane ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych. Dyskryminacją ze względu na płeć jest również molestowanie seksualne.


Lepka podłoga – pojęcie opisujące sytuację, w której kobiety dominują w zawodach o niskim dochodzie i niskim prestiżu, w ramach których nie ma możliwości awansu – kobiety są „przylepione” do swojego zawodu i pozycji (np. sekretarki, sprzątaczki, krawcowe, kosmetyczki).

Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy. Segregacja pozioma to podział sektorów gospodarki i zawodów na „męskie” i „kobiece”, podział będący konsekwencją stereotypów płci. Segregacja pionowa: utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych; segregacja pionowa wiąże się m.in. z pojęciem szklanego sufitu

Szklany sufit – sytuacja, w której kobietom zbliżającym się do szczytu hierarchii pracowniczych w zakładach pracy coraz trudniej jest awansować, a najwyższe stanowiska decyzyjne w firmach są najczęściej nieosiągalne. Przyczyną są bariery niewidoczne, tzn. nie wynikające z przyczyn formalnych, ale ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy, uniemożliwiające kobietom awans.


Tokenizm – pojęcie opisujące sytuację, w której obecność nielicznych kobiet w grupach lub na stanowiskach zdominowanych przez mężczyzn daje błędne złudzenie istniejącej równości płci, a tym samym „zwalnia” grupę z odpowiedzialności za rewizję swoich dyskryminujących postaw i zachowań. Zjawisko tokenizmu może dotyczyć każdej grupy mniejszościowej.

 

 

 

6 Kwiecień 2011

 

Przełamywanie stereotypowego postrzegania ról społecznych

 

 

Personel prowadzący zajęcia szkoleniowe, warsztaty dokłada wszelkich starań, aby treści (programy) przygotowane i prezentowane podczas zajęć przełamywały stereotypowe postrzeganie ról społecznych, mobilizując mężczyzn do większej odpowiedzialności za obowiązki domowe, sprawniejszej komunikacji, zaś kobiety do większej decyzyjności.

 

O co chodzi w równości szans? Równość szans w kontekście równości płci należy rozumieć jako stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki, a przedstawiciele obu płci mają równy dostęp do wszelkich zasobów, z których korzystają w życiu (środków finansowych, zatrudnienia, szans rozwoju zawodowego i osobistego). Stan docelowy oznacza tym samym możliwość wyboru przez każdego człowieka drogi życiowej bez żadnych ograniczeń, przejawiających się w stereotypowym postrzeganiu płci, przypisywaniu im określonych ról społecznych oraz funkcjonujących i powiązanych z tą perspektywą uprzedzeń.

 

 

 

 

14 Marzec 2011

 

Trwa przygotowanie zajęć - Warsztaty Moja Kariera – Moja Przyszłość

Cel zajęć - podniesienie jakości pracy w kontekście posiadanych zasobów i deficytów własnych, analizy SWOT pracownika i organizacji, zindywidualizowania ścieżki rozwoju na stanowisku pracy Zajęcia coachingowe są miejscem dobrej samoobserwacji oraz oceny własnego życia zawodowego. Tak, jak w poprzednich edycjach projektu dalej sprawdzamy wspólnie czy wybór ścieżki kariery zawodowej uwzględniał:

 

Ø posiadane zainteresowania (w tym zawodowe)

Ø  charakteryzujące nas uzdolnienia

Ø  wartości jakimi kierujemy się w życiu

Ø  dotychczas zebrane doświadczenia

Ø  cechujące nas predyspozycje

Ø  konstrukcję psychofizyczną

Ø  wybrane cele

 

 

02 Marzec 2011

 

Coaching i doradztwo psychologiczne – Do czego może się przydać?

Podczas spotkań coachingowych pogłębiających treści szkoleniowe uczestnicy mogą poznać siebie bliżej, zintegrować się ze współpracownikami pracując w małych grupkach warsztatowych. Rozpoczęto spotkania doradcze z psychologiem celem doprecyzowania potrzeb uczestników projektu wg podziału na grupy. Zadaniem psychologa będzie dopasowanie tempa pracy w grupach do indywidualnego potencjału uczestników grupy i dalsze pogłębienie pracy rozwojowej podczas kolejnych spotkań doradczych.

 

 

 

01 Marzec 2011

 

Zapytanie ofertowe nr ANIMATOR/2011/01

 

Dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na potrzeby projektu ‘ANIMATOR –Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka’

POKL.06.01.01-22-095/10 w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zapytanie ofertowe

01 Luty 2011

 

 Toczą się Szkolenia dla personelu biura

Uzupełnieniem oferty projektu są Szkolenia dla personelu opiekuńczego oraz personelu biura.

Cel zajęć dla personelu biura - zwiększenie wiedzy nt jakości obsługi oraz dopracowanie standardów efektywnej obsługi klienta.

Moduły: Jak zwiększyć jakość i wypracować standard obsługi klienta 32h,  Jak prowadzić akcję informacyjną i upowszechniać standard obsługi 16h, Jak wdrożyć standard obsługi klienta 16h, Jak kontrolować i monitorować wdrażanie standardu 16h

 

 

16 Stycznia 2011

 

Trwają szkolenia podnoszące kwalifikacje osób poszukujących zatrudnienia

Osoby poszukujące pracy przechodzą edukację w zakresie modułów: Warsztat pracy opiekuna/opiekunki, Gospodarowanie obowiązkami i budżetem domowym klienta, Podstawowe choroby i problemy, Obsługa klienta trudnego. Program nakierowany na zwiększanie udziału mężczyzn w obowiązkach domowych i wzrost umiejętności podejmowania decyzji przez kobiety.

 

 

 

 

 

Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

Trwają konsultacje uczestników projektu z doradcą zawodowym. Każda osoba wypełnia Indywidualny Plan Działania i inne dokumenty wspomagające proces poznawania własnych mocnych i słabych stron. Następnie przechodzi pogłębioną rozmowę z doradcą na temat wzmocnienia samego siebie w rozwoju zawodowym. Na podstawie powyższych rozmów i przygotowanego IPD osoby poszukujące zatrudnienia kierowane są na Szkolenia z zakresu usług opiekuńczych.

 

 

04 Grudnia 2010 

 

Informujemy o kontynuacji kompleksowego programu doskonalenia kompetencji i kwalifikacji personelu opiekuńczego oraz nowych pracowników – w ramach kolejnej odsłony projektu ANIMATOR

 

Konieczność sprawnego zabezpieczenia usług opiekuńczych wymusza na personelu Fundacji szybkie wejście w środowisko. Rekrutowane osoby oraz obecni pracownicy wymagają stałego doskonalenia. W planowanym projekcie Fundacja pragnie przyjmować do pracy osoby najpierw przeszkolone w zakresie usług opiekuńczych oraz pogłębiać kwalifikacje os już pracujących na podstawie przygotowanego do wdrożenia programu standaryzacji usług.

 

Wystartował nabór do projektu "ANIMATOR" - Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego obsługującego osoby z grup szczególnego ryzyka

 

Personel biura Fundacji zaprasza osoby poszukujące pracy w obszarze usług opiekuńczych do zgłaszania udziału w szkoleniach i doradztwie. Dla aktywnych uczestników oferta zatrudnienia w Fundacji.

 

Zapraszamy też obecnych pracowników do procesu doskonalenia warsztatu pracy poprzez Szkolenia, doradztwo, coaching, grupy wsparcia psychologiczne, trening pracy.

 

 

 

Na bieżąco w procesie rekrutacji zbieramy materiał do ewaluacji jakości projektu oraz oceny poziomu wyjściowego wiedzy i umiejętności osób objętych planem szkoleń.

Dodatkowo ewaluator projektu prowadzi sukcesywnie analizę ankiet schodzących ze środowisk podopiecznych Fundacji, a badających poziom zadowolenia z usług opiekuńczych w wybranych zakresach. Zakresy te zostaną następnie rozwinięte podczas pracy szkoleniowej i doradczej z pracownikami, a potem ocenione na koniec projektu pod kątem zmian w parametrach.

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Aktualności
02.12.2010 - Rozpoczęcie działania strony ANIMATOR 2010


    ...Alteri vivas oportet,
 si tibi vis vivere...

Feeding The Birds